ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ ЗЛОПОЛУКА
В практиката си съм водил поредица от дела за обезщетения от транспортни и трудови злополуки, както и настъпили при необичайни обстоятелства инциденти - увреждания от електрически ток, срутили се сгради, необезопасени напоителни канали. Присъдените обезщетения надхвърлят милион лева.